Vil ha NRK og Politihøgskolen til Nedre Romerike

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) har i lengre tid jobbet med å få flere statlige arbeidsplasser til Nedre Romerike. De to mest aktuelle kandidatene akkurat nå er NRK og Politihøgskolen. Dette er to institusjoner som i løpet av de nærmeste årene skal ta stilling til ny lokalisering.

I 2017 utarbeidet Panor Public Affairs AS en rapport for SNR. I rapporten ble det påvist en rekke fordeler for Politihøgskolen og NRK ved å bli lokalisert på Nedre Romerike. Analysen viser at regionen kan lykkes dersom den forstår institusjonenes behov. SNR har derfor bestemt at det skal jobbes videre for at disse institusjonene skal velge Nedre Romerike. Det vil skape et betydelig antall nye arbeidsplasser i regionen, og gjøre vår region enda mer attraktiv.

For NRK er det lokalisering sentralt i Lillestrøm som er aktuelt. På mange måter er Lillestrøm mer sentralt enn dagens lokalisering på Marienlyst, og NRK kommer tettere på resten av landet og verden. Vi vet at NRK ser på Lillestrøm som en aktuell lokasjon, og de regner med å ta en endelig beslutning i løpet av 2019.

Regjeringen har bestemt at Politihøgskolen skal flytte ut av Oslo sentrum. Mange kommuner kjemper for å få skolen. Nedre Romerike jobber aktivt for å tilby Politihøgskolen det som skal til for å styrke og utvikle skolen i nye lokaler. For lokalisering av Politihøgskolen kan flere steder på Nedre Romerike være aktuelle. I tillegg til at vi har mange tomter har Nedre Romerike et fagligmiljø å tilby Politihøgskolen. I Lillestrøm har Kriminalomsorgen (KRUS) sitt hovedkvarter, og på Kjeller er FFI lokalisert. I tillegg er det allerede et fag- og studentmiljø ved OsloMet – storbyuniversitetet i vår region.

Målet for SNR er å skape gode og attraktive arbeidsplasser i vår region. Vår region har mye å by på, og er allerede av de største vekstområdene i landet.

Næringsstrategien for Nedre Romerike

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike har utarbeidet en næringsstrategi for regionen, som har blitt muliggjort gjennom Byregionprogrammet til Kommunal-og moderniseringsdepartementet.

Prosessarbeidet har involvert rundt 170 personer, som har lagt ned ca. 1900 dugnadstimer. Det har vært et hovedpoeng at næringsstrategien skal preges av næringslivets vurderinger og behov, og derfor kom halvparten av deltakerne fra det private næringsliv. I tillegg har det vært deltakere fra kunnskapsmiljøene, Akershus fylkeskommune og representanter for politikk og forvaltning i alle syv kommunene.

Den brede involveringen har bidradd til gode nettverksarenaer næringslivet imellom og mellom kommunale og private aktører

Næringsstrategi for Nedre Romerike – Hovedrapport (479935)